8ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας: Κρασί, Μέλι, Κάνναβη: Οι Νέες Προκλήσεις

By admin In Conferences

21

Mar
2022
Με μεγάλη επιτυχία το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργάνωσε το 8ο ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 2019 στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης, στο οποίο και συμμετείχε η Terra Spatium A.E..

Picture

 

Το Συνέδριο Αγροτεχνολογίας το οποίο φέτος συμπλήρωσε οχτώ χρόνια επιτυχημένης διοργάνωσης, εστίασε στα προϊόντα από μέλι και κρασί, στον κλάδο της φαρμακευτικής κάνναβης καθώς και σε τεχνολογίες αιχμής που στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας στο σύνολο του αγροδιατροφικού συστήματος. 

Η Terra Spatium παρουσίασε τη λύση που αναπτύσει στον τομέα της Μελισσοκομίας Ακριβείας. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο συνδυάζει δεδομένα εδάφους, προγνωσης καιρού και περαιτέρω δορυφορικά δεδομένα σχετικά με την πυκνότητα βλάστησης και την ποιότητα του αέρα, με σκοπό την ενίσχυση της λήψης αποφάσεων από τους μελισσοκόμους.

Picture

 

Picture

 
 

Leave a reply